ЈАВЕН ОГЛАС Print
Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2009 година предвидена е Програма за работа преку Владата на Р.М и агенцијата за вработување.

Да се пријават сите заинтересирани лица кои се работоспособни и се пријавени во завод за вработување подолго од една година за ангажирањето на лицата ке биде не подолг од 6 месеци.
Ангажирањето на лицата ке биде во уредувањето на Јавните работи во општината - чистење на крајбрежјето, уредување на парковите, чистење на површините околу културните споменици.

Рок на пријавување до 13.06.2009 година во Општина Дојран.

Општина Дојран
Градоначалник:

 
Глигор Чабулев