ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА 2012 ГОДИНА Печати

Почитувани,

На основа на член 14 став 1 алинеја 1 и член 22 став 1 од Правилникот за јавност во работата на Општина Дојран усвоен на седницата на советот на Општина Дојран на ден 28.09.2010 година заведено под број 07-1300/8 од 29.09.2010 година, Општина Дојран

го дава на разгледување Предлог буџетот за 2012 година кој може да го превземете во менито Локална Самоуправа. Сите предлози,сугестии и критики може да ги пратите најдоцна до 22.12.2011 година во делот контакт во менито Локална Самоуправа.